Ledarskapsakademin utbildade nya unga ledare

Under höstlovet bjöd Ledarskapsakademin in till höstens första utbildningstillfälle – ledarskap del 1.

I denna utbildning introducerades tio unga ledare från olika stadsdelar mellan 15-25 år till vad ledarskap kan vara och hur deras olika personligheter kan användas med fördel i deras ledarskap. De unga ledarna fick även information om det stora förenings- och utbildningsutbud som finns i vårt närområde samt aktuell statistik som pekar på att mer engagemang behövs.

Kursens huvudsyfte var att inspirera våra unga ledare att skapa fler hälsostärkande relationer mellan människor genom aktiviteter i deras närområde.

Ledarskapsakademin är ett projekt som startade 2017 för att främja ledarskap i ett samhällsperspektiv, där en positiv värdegrund och allas lika värde är centralt. Projektidén bygger på tanken att människor som får stärkt självförtroende och självkänsla i större utsträckning kan forma sin framtid både relationsmässigt, inom utbildning, arbetsliv och inom det civila samhället.