Tillsammans i Karlstad- För Gemenskap

Tillsammans i Karlstad- För Gemenskap är ett projekt som pågår från 1 juli till 31 december 2022. Projektet är finansierat av Socialstyrelsen. Projektet syftar till att bryta ofrivillig ensamhet bland de som är 62 år och äldre. Vi i Tillsammans i Karlstad vill skapa aktiviteter till målgruppen som bidrar till gemenskap. Vi vill göra detta i ett nära samarbete med andra aktörer. Vi hoppas att vi kan skapa mötesplatser för äldre och meningsfulla aktiviteter. Efter projekttidens slut finns det förhoppningar att fortsätta erbjuda aktiviteter som skapar gemenskap och som bryter ofrivillig ensamhet.