Tillsammans i Karlstad- Ungdomar

Mucf (Finansiärer) 

Tillsammans i Karlstad Ungdomar (TiKU) 

Syftet med detta projekt är att utforma en förening för och av ungdomarna för inkludering i lokalsamhället och för att skapa en trygg och social sammanhållning. Projektet pågår mellan juni 2022 och juni 2023. Föreningen ska bidra till att föra samman ungdomar och ge de möjligheter att utveckla en trygg, inspirerande och kreativ fritidsverksamhet för barn & unga i åldrarna 10–20 år i Karlstad och Hammarö. Planeringsgruppen består av motiverade ungdomar i målgruppen. Kolla in TiKUs instagram för mer information om föreningen och om vilka aktiviteter de erbjuder.

Instagram: tillsammansikarlstadungdomar