Föräldracafé

Vi fikar, samtalar och har aktiviteter som rör föräldraskap.

Plats: Kronoteket

Vid frågor och funderingar,

Kontakta Nezar 073 202 07 00