Idrott för pojkar

Kom och spela Volleyboll och Futsal. Vi är på Frödingskolan.

Från 7 år och uppåt,

Anmäl dig till Kiyoumars Yosefi på 073-687 07 71