Klarasol Kronoparken

Välkommen till Klarasol på Kronoparken.

Tema: Information från polisen

Plats: Kronoparksskyrkan

För mer information kontakta Noorihe Halimi på 070-734 47 97 eller Laila Saad 054-14 19 48.