Pingis & Biljard

Pingis och biljard för vuxna.

Plats: Kronoteket, Signalhornsgatan 17

Vid frågor och funderingar kontakta Noorihe,

0707344797