Simskola och säkerhet vid vatten

För utrikesfödda kvinnor. Vi är på Sundstabadet mellan kl 20:00-21:00. Finasierat av arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads kommun.

För frågor kontakta Åsa på asa@tillsammansikarlstad.se eller Noorihe på noorihe@tillsammansikarlstad.se