Tillsammans i Karlstads Sällskapscafé på Kronoparken

Sällskapscafé på Kronoparken, vi samtalar och fikar.

Plats: Signalhornsgatan 17

Tid: Onsdagar, 10-12.00

Vid frågor och funderingar kontakta Noorihe, 0707344797

 

Alla är varmt välkomna!