Tillsammans i Karlstad

Tillsammans i Karlstad

Tillsammans i Karlstad är en verksamhet som drivs av Folkbildarna i Värmland mellan Ett öppnare Väst(Gruvlyckan-Våxnäs), Ett Öppnare Kronoparken och Ledarskapsakademin. Tillsammans i Karlstad samarbetar med kultur och fritidsförvaltningen i den nyöppnade mötesplatsen på Våxnäs centrum och det nya aktivitetshuset på Kronoparken. Andra samverkanspartners är studieförbund, föreningar och organisationer i Karlstads kommun.
Tillsammans i Karlstad står bakom grundvärderingen att människors lika värde är baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna, samt att ett demokratiskt och levande samhälle växer fram genom att människan får kunskap, insikt och delaktighet.

Mål

Syfte

Projektets insats handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos medborgarna. – Säkerställa att civilsamhället erbjuder insatser som efterfrågas, allt från föräldrastödsinsatser till öppna mötesplatser och folkbildningsinsatser i form av studiecirklar. Projektets syfte är att tillhandahålla mötesplatser och skapa möten mellan människor, det ska leda till ökad förståelse för olika kulturer och bidra till integration och inkludering. Föreningslivet har en viktig roll i att bidra till delaktighet. Insatserna som görs syftar till att göra bostadsområdet attraktivt för alla.

Vision

Folkbildarna har som vision att arbetssättet ska spridas i fler utsatta områden i kommunen samt att arbetssättet i framtiden ska erbjudas fler kommuner i länet.