Ett Öppnare Kronoparken

Ett Öppnare Kronoparken

Ett Öppnare Kronoparken
Ett öppnare Kronoparken startade hösten 2013 på Fröding arena på Kronoparken. Grundtanken i verksamheten bygger på en ambition att påverka attityder och skapa insikt om den resurs och kompetens som finns hos varje människa. Ett Öppnare Kronoparken jobbar med en människa oavsett bakgrund, ålder, kön och så vidare.
Verksamheten har en stor bredd av aktiviteter så som fysisk träning, cykelkurser, sykurser, självförsvar, föräldrautbildning och svenskaträning och har dagligen olika arrangemang som utgår från människors behov. Ett Öppnare Kronoparken jobbar mot hedersvåld men för mänskliga rättigheter och möjlighet att bevara kulturella traditioner som ligger i linje med svensk lag. Verksamheten vill skapa nya mötesplatser för de boende på Kronoparken och samarbetar med olika aktörer där deltagarna knyter nya kontakter i samhället
Arbetet ska stärka människor och uppmuntra dem till att vara delaktiga i den plats där de bor. Att förebygga utanförskap genom olika aktiviteter som attraherar olika målgrupper och för människorna samman är en viktig del i arbetet.

Mål

Syfte

Projektets insats handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos medborgarna. – Säkerställa att civilsamhället erbjuder insatser som efterfrågas, allt från föräldrastödsinsatser till öppna mötesplatser och folkbildningsinsatser i form av studiecirklar. Projektets syfte är att tillhandahålla mötesplatser och skapa möten mellan människor, det ska leda till ökad förståelse för olika kulturer och bidra till integration och inkludering. Föreningslivet har en viktig roll i att bidra till delaktighet. Insatserna som görs syftar till att göra bostadsområdet attraktivt för alla.

Vision

Folkbildarna har som vision att arbetssättet ska spridas i fler utsatta områden i kommunen samt att arbetssättet i framtiden ska erbjudas fler kommuner i länet.