Ett Öppnare Väst

Ett Öppnare Väst

Ett Öppnare Väst
Ett öppnare Väst är ett projekt som ägs av arbetsmarknads och socialförvaltningen i Karlstads kommun, det finansieras av Länsstyrelsen och drivs av Folkbildarna i Värmland.

Verksamheten riktar sig mot västra Karlstad (Gruvlyckan-Våxnäs). Verksamheten ska tillsammans med samhällets föreningar, studieförbund och organisationer stärka förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter samt att skapa mötesplatser och trygghet för alla invånare i området.

Mål

Syfte

Projektets insats handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos medborgarna. – Säkerställa att civilsamhället erbjuder insatser som efterfrågas, allt från föräldrastödsinsatser till öppna mötesplatser och folkbildningsinsatser i form av studiecirklar. Projektets syfte är att tillhandahålla mötesplatser och skapa möten mellan människor, det ska leda till ökad förståelse för olika kulturer och bidra till integration och inkludering. Föreningslivet har en viktig roll i att bidra till delaktighet. Insatserna som görs syftar till att göra bostadsområdet attraktivt för alla.

Vision

Folkbildarna har som vision att arbetssättet ska spridas i fler utsatta områden i kommunen samt att arbetssättet i framtiden ska erbjudas fler kommuner i länet.