Folkbildarna i Värmland

Folkbildarna i Värmland

Är ett samarbete mellan samtliga studieförbund och SISU i Värmland. FiV har som ambition att visa vilken betydelse folkbildning har för den enskilde medborgaren såväl som för samhället.
Studieförbunden har ett mycket omfattande samarbete med föreningar och nätverk och folkbildning är stark förankrat i Värmland. Varje år genomför deltagare hundratusentals studietimmar inom en stor bredd av ämnen och i samtliga kommuner. Det arrangeras också föreläsningar och kulturarrangemang som både bildar, utbildar och knyter kontakter.
Studieförbunden skapar möten och mötesplatser, ett sammanhang och bidrar till socialt arbete. Folkbildning har en stark roll för att främja utveckling hos särskilda målgrupper som personer med nedsatt funktion, låg utbildning eller utlandsfödda. I Sverige och i Värmland finns 10 studieförbund som folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till. Folkbildningen kan till stor del utvecklas tack vare offentliga bidrag.
Staten bidrar med andra ord till folkbildningen och finansieringen har till syfte att:
Detta sker genom ett gemensamt utbyte i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram där samtal är en viktig del.

Studieförbund i Karlstad

ABF – Arbetarnas Bildningsförbund
FU- Folkuniversitetet
Medborgarskolan 
RF-SISU

 

NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Sensus Studieförbund
Studiefrämjandet

 

Studieförbundet Bilda
SV – Studieförbundet Vuxenskolan
Ibn Rushd Studieförbund