Ledarskapsakademin

Ledarskapsakademin

- Ledarskapsakademin är en verksamhet som växt fram tack vare bidrag från Arvsfonden


Ledarskapsakademin
Ledarskapsakademins syfte är att främja ideellt ledarskap och att anordna kurser i ledarskap och föreningskunskap, samt att fixa tillfällen där ungdomar mellan 12-25 år kan prova på att vara ledare.
Verksamheten ska främja ledarskap i ett samhällsperspektiv, där en positiv värdegrund och allas lika värde är centralt. Projektidén bygger på tanken att människor som får stärkt självförtroende och självkänsla i större utsträckning kan forma sin framtid både relationsmässigt, inom utbildning, arbetsliv och inom det civila samhället.

Ledarskapsakademins utbildning består av 3 huvudpunkter:

Ledarskap

Idrott

Projekt

Mål

Syfte

Projektets insats handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos medborgarna. – Säkerställa att civilsamhället erbjuder insatser som efterfrågas, allt från föräldrastödsinsatser till öppna mötesplatser och folkbildningsinsatser i form av studiecirklar. Projektets syfte är att tillhandahålla mötesplatser och skapa möten mellan människor, det ska leda till ökad förståelse för olika kulturer och bidra till integration och inkludering. Föreningslivet har en viktig roll i att bidra till delaktighet. Insatserna som görs syftar till att göra bostadsområdet attraktivt för alla.

Vision

Folkbildarna har som vision att arbetssättet ska spridas i fler utsatta områden i kommunen samt att arbetssättet i framtiden ska erbjudas fler kommuner i länet.