Kultur, andlighet och religion (pausad tillsvidare)

Är du intresserad av kultur, andlighet och religion?

Välkommen att delta och diskutera detta med andra

I samarbete med Studieförbundet Ibn Rushd.

För mer information kontakta Noorihe Halimi på 070-734 47 97