Motion och hälsa för kvinnor (Rud)

Fredagar klockan 16:00-18:00

Samling vid Parkleken

Vid frågor kontakta Noorihe på 070-724 47 97 eller på mail

noorihe@tillsammansikarlstad.se