Motion och hälsa Kronoparken

Motion och hälsa på Kromoparken mellan kl 13:00-15:00. Vi möts vid Fröding Arena

För mer information kontakta Noorihe på noorihe@tillsammansikarlstad.se eller på telefon 070-734 47 97