Studiestöd för vuxna

Studiestöd för de som studerar på SFI, SAS och Vuxenutbildning.

Plats: Kronoteket

Tid: 15-17.00, Fredagar

Kontaktperson: Bafraw, 076 171 44 84