Svenskundervisning (pausad tillsvidare)

Delta i svenskundervisning.

Vi är på Gitarrgatan 203, Kronoparken.

I samarbete med ABF, Stiftelsen Karlstadhus och Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta Noorihe Halimi på 070-734 47 97