Vardagssvenska

Torsdagar klockan 18:00 – 19:00 med start den 14/1 kl.

Vid frågor och anmälan kontakta Noorihe på 072-928 79 78.

Ett samarbete med studieförbundet ABF.